Skip to content

Pravidla provozu webu

Upozornění o ochraně autorských práv a zákazu šíření uvedených informací

Pro reprodukci nebo použití textové či jiné informace (obrázky, texty, audiovizuální záznamy a pod) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele. Není tedy dovoleno bez výslovného souhlasu obsah stránek (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit, poskytovat informace neautorizovaným osobám atp.)
 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje skupina autorizovaných osob společnosti MRC-Group, s.r.o., s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a své činnosti. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Skupina však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.
 

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či k subjektu;
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).
Tyto webové stránky někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv, neručí za jejich obsah ani správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na jiné subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel. MRC-Group, s.r.o. není za tento obsah odpovědný.
 
Nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě.
 
Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. MRC-Group, s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.